O nás


Firma R-Diagnostics SK, spol., s.r.o. pôsobí v oblasti dovozu a distribúcie zdravotníckeho materiálu.

In vitro diagnostík a diagnostických prístrojov na princípe CLIA od firmy SNIBE, IFA, ELISA a blot od výrobcov ako DRG, AESKU Dia Lab Services, ale aj iných.


Diagnostické súpravy u nás nájdu biochemické, imunologické a mikrobiologické laboratóriá, ako aj výskumní pracovníci pre svoje vedecké práce.


V našej ponuke môžete nájsť aj špecializované prístrojové vybavenie pre diagnostické laboratóriá.
©R-Diagnostics SK, spol., s.r.o. 2015